Avís Legal

CONDICIONS GENERALS DE VENDA

Primer.- CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ. INFORMACIÓ PRÈVIA A LA CONTRACTACIÓ

Les presents condicions generals de venda s'apliquen a tots els productes (amb independència de les seves característiques i format) oferts a la nostra pàgina web www.futcat.cat (d'ara endavant els “Productes”) de la qual és titular. FEDERACIÓ CATALANA DE FUTBOL (d'ara endavant, la "FCF"), amb NIF CIF Q5855022I, i domicili en C/ Sicília 93-97 1er pis, 08013 Barcelona, inscrita en el Registri d'Entitats esportives per resolució de data 15 de Novembre de 1984 amb el número 03981, figurant registrada en la Secció Tercera amb el número 44 de Federacions Esportives. Telèfon: 93 265 24 77 Correu electrònic: info@fcf.cat

1.1 Aquestes condicions generals de contractació junt, si escau, amb les condicions particulars que puguin establir-se, regularan expressament les relacions sorgides entre FCF i els tercers (d'ara endavant "Usuaris") que contractin els productes oferts a través de la Botiga.

1.2 Les presents Condicions Generals han estat elaborades de conformitat amb l'establert en la Llei 34/2002, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, la Llei 7/1998 sobre Condicions Generals de Contractació, el Reial decret 1906/1999 pel qual es regula la contractació telefònica o electrònica amb condicions generals en desenvolupament de l'article 5.3 de la Llei 7/1998, la Llei 26/1984 General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, la Llei 7/1996 d'Ordenació del Comerç Minorista, el Reial decret-Llei 14/1999 reguladora de la Signatura Electrònica i quantes disposicions legals resultin d'aplicació.

1.3 Per la utilització i/o l'adquisició de qualsevol dels productes de la Botiga, suposen l'acceptació com a Usuari, sense reserves de cap classe, a totes i cadascuna de les Condicions Generals de Contractació, de les Condicions Generals d'Utilització del Portal així com si escau, a les Condicions Particulars que, si escau regeixin l'adquisició.

1.4 FCF informa que els tràmits per efectuar l'adquisició de béns són aquells que es descriuen en les presents condicions generals, així com aquells altres específics que s'indiquin en pantalla durant la navegació, de manera que l'Usuari declara conèixer i acceptar aquests tràmits com a necessaris per accedir als productes i serveis oferts al Portal.

1.5 Qualsevol modificació i/o correcció de les dades proporcionades pels Usuaris durant la navegació haurà d'efectuar-se segons les indicacions incloses al Portal.

Segon.- PRODUCTES OFERTS I SISTEMA DE COMPRA

2.1 La FCF posa en coneixement dels Usuaris que la seva intervenció en el procediment de compra consisteix únicament a posar a la disposició dels Usuaris una eina denominada Gestor de Comandes a l'efecte de recollir les comandes formulades pels Usuaris i transmetre'ls a la venedora i distribuïdora dels Productes, UNIPREUS, S.L, amb domicili social en el P.I. La Creu del Batlle, N-II km. 459 de Lleida 25194, i amb CIF B25028663. El correu electrònic d'atenció al client és info@walashop.com i el número de telèfon de contacte és (+34)973248250, que actua al mercat sota el nom de WALA, (d'ara endavant “Wala”) Els Productes oferts en la Botiga, juntament amb les seves característiques i preu que apareixen en pantalla són els oferts al mercat per Wala sent aquesta empresa l'única responsable del lliurament dels productes sol·licitats per l'Usuari a través del Gestor de Comandes de la FCF.

2.2 Per a l'adquisició dels productes en la Botiga, els Usuaris, hauran de ser majors de divuit anys, hauran d'emplenar les instruccions que apareguin en pantalla, així com qualssevol unes altres que s'incloguin en les diferents pantalles de la Botiga: (i) Emplenament complet del formulari electrònic que a cada moment aparegui en la Botiga seguint les instruccions indicades en el mateix. (ii) Pulsació de la icona/botó ACCEPTAR/COMPRAR/PAGAR que correspongui a cada moment.

2.3 L'Usuari haurà d'afegir el producte que desitja adquirir en la Cistella de la Compra, segons les indicacions recollides en pantalla, emplenant a aquests efectes el formulari de comanda subministrada i enviant-ho a FCF, la qual cosa suposa la lectura i acceptació irrevocable de totes i cadascuna de les presents Condicions Generals, així com si escau, de les Condicions Particulars existents.

2.4 Una vegada efectuada la compra i en el termini més breu possible, sempre abans que transcorrin 24 hores des de l'execució de la compra, Wala remetrà per e-mail a l'Usuari un comprovant de la compra. L'Usuari podrà sol·licitar a Wala la corresponent factura per la compra realitzada. La confirmació de comanda i el comprovant de compra no tindran validesa com a factura.

Tercer.- FORMA DE PAGAMENT, LLIURAMENT I DESISTIMENT DE LES COMANDES

3.1 El pagament del preu dels Productes i de les despeses d'enviament, els quals apareixeran en pantalla, es podrà realitzar de conformitat amb els mitjans de pagament que a cada moment s'assenyalin en pantalla. Per procedir al pagament, l'Usuari haurà de seguir totes i cadascuna de les instruccions que apareixen en pantalla, proporcionant la següent informació per al pagament amb targeta de crèdit o dèbit: a) Tipus de targeta; b) Nombre de targeta; c) Data de caducitat d) Així com qualsevol altra que s'exigeixi en pantalla com a sistema de pagament electrònic, FCF, té instal·lada una passarel·la de pagament de comerç electrònic. Totes les dades proporcionades a aquests efectes són encriptats per garantir la màxima seguretat dels mateixos. S'allotgen en un servidor segur certificat segons el protocol SSL. Així mateix FCF manifesta que, en cap cas emmagatzema de cap manera les dades proporcionades pels Usuaris a través de la passarel·la de pagament, i que únicament es conserven mentre s'efectua la compra, es realitza el pagament i fins a transcorregut el període de desistiment.

3.2 La passarel·la de pagament ha estat facilitada per terceres empreses alienes a FCF pel que FCF no es fa responsable de les fallades o errors que es poden produir en la passarel·la de pagament ni dels danys o perjudicis que es puguin ocasionar a l'Usuari a conseqüència de les referides fallades o errors.

3.3 FCF únicament s'encarrega de recollir les comandes i transmetre'ls a WALA. En conseqüència, les condicions de lliurament, devolució i desistiment dels Productes són determinats per Wala. L'Usuari els pot conèixer dirigint-se a fcf@wala.cat

Quart.- MITJANS D'IDENTIFICACIÓ

4.1. Els Usuaris accediran al Gestor de Comandes mitjançant Usuari i Contrasenya que els hauran estat facilitats prèviament. L'Usuari és l'únic i exclusiu responsable de la custòdia de la seva contrasenya i de la seva utilització personal i intransferible, havent de respondre de l'ús, autoritzat o no, per terceres persones. En aquest sentit, l'Usuari respondrà de les despeses i dels danys i perjudicis ocasionats per la utilització del Servei per qualsevol tercer que utilitzi la seva credencials sense la seva autorització.

Cinquè.- INCIDÈNCIES

Per a qualsevol consulta o incidència relacionada amb la seva compra podrà contactar amb el servei d'atenció al client de Wala a través de les següents vies: per correu electrònic: fcf@wala.cat o per telèfon 606086776

Sisè.- RESPONSABILITATS DE FCF

FCF no serà responsable pels danys i perjudicis que pugui ocasionar a si mateix o a tercers l'Usuari per l'incorrecte ús, o maneig dels Productes. FCF tampoc serà responsable dels defectes dels Productes subministrats per Wala, dels retards en el lliurament o pels errors quantitatius en la mateixa. Tota responsabilitat pel lliurament i qualitat dels productes recaurà sobre Wala.

6.1. La FCF es reserva el dret a interrompre l'accés al servei, a qualsevol moment i sense previ avís, ja sigui per motivis tècnics, de seguretat, de control, de manteniment o per qualsevol altra causa fundada, sense que per això l'Usuari tingui dret a indemnització alguna.

6.2. La FCF no serà responsable en cas de les interrupcions del servei, errors, malament funcionament, i en general, qualsevol inconvenient no imputable a la FCF. Així mateix, la FCF no respondré de les anomalies que tinguin com a origen una actuació dolosa o culposa de l'Usuari i/o que es derivin de causes de força major. S'entendran incloses en el concepte de Força Major, a més de l'establert en l'article 1105 del Codi Civil, les anomalies produïdes fora del control de la FCF. En cap cas, la FCF assumirà responsabilitat alguna derivada de danys directes o indirectes, ni per dany emergent ni *lucre cessant. La FCF tampoc garanteix la velocitat d'accés ni de transmissió de dades de les connexions de xarxa.

6.3. La FCF, no serà responsable del mal funcionament de la xarxa d'Internet ni dels danys que puguin ocasionar-se pel citat malament funcionament.

6.4. La FCF no garanteix que, el Programari o el Servei siguin compatibles amb els requisits exigits pel programari i/o sistemes o dispositius dels Usuaris.

6.5. La FCF no es responsabilitza de qualsevol dany o perjudici que es pugui produir al programari o maquinari de l'Usuari derivats de l'accés i/o ús del Servei. Així mateix, la FCF exclou qualsevol responsabilitat que pugui produir-se per la presència de virus o altres elements lesius en el Servei.

6.6. La FCF no serà responsable del contingut dels enllaços o links que puguin aparèixer en el seu Lloc web o en l'Aplicació, ni de cap enllaç inclòs en el Lloc web al que es pugui accedir des del Lloc web o l'Aplicació de la FCF ni de cap canvi o actualització d'aquests enllaços.

6.7. La FCF no es responsabilitzés de cap acció o omissió del seu proveïdor d'Internet o de tercers a qui l'Usuari hagi pogut contractar per accedir al servidor que allotja el Lloc web.

6.8. L'Usuari acorda que, en cas que l'Aplicació, el Programari o el Servei no funcionin correctament com a resultat de, entre altres causes, un retard o interrupció en l'operació o transmissió, qualsevol pèrdua o dany d'informació o fallada en la línia, qualsevol abús d'una persona sobre el Servei, o qualsevol error o omissió del contingut o qualsevol altre factor fora del control de la FCF, aquesta no serà responsable per cap pèrdua, incloent la pèrdua d'informació, que poguessin resultar.

Setè.- LEGISLACIÓ APLICABLE

Aquestes Condicions Generals es regeixen per la llei espanyola. Les parts se sotmeten, a la seva elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili de l'usuari.POLÍTICA DE COOKIES

Què són les cookies?

Una cookie és un fitxer que es descarrega en el seu ordinador en accedir a determinades pàgines web. Les cookies permeten a una pàgina web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre hàbits de navegació d'un usuari o del seu equip i, depenent de la informació que continguin i de la forma que utilitzi el seu equip, poden utilitzar-se per reconèixer a l'usuari.

¿Para què utilitza les cookies aquesta pàgina web i quins són?

Aquesta pàgina web utilitza les cookies per a una sèrie de finalitats, incloses:

  • Anàlisi: són aquelles cookies que bé, tractades per nosaltres o per tercers, ens permeten quantificar el nombre d'usuaris i així realitzar el mesurament i anàlisi estadística de la utilització que fan els usuaris del servei. Per a això s'analitza la seva navegació a la nostra pàgina web amb la finalitat de millorar l'experiència de l'usuari..

El detall de les cookies utilitzades en aquesta pàgina web és el següent:

Cookies Nom Tipus Prupòsit Més informació
__utma
__utmb
__utmc
__utmz
_ga
_gat
Google Analytics De tercers Recollir informació sobre la navegació dels usuaris pel lloc amb la finalitat de conèixer l'origen de les visites i altres dades similars a nivell estadístic. No obté dades dels noms o cognoms dels usuaris ni de l'adreça postal concreta des d'on es connecten. Google Analytics Centro de privacidad de Google:
http://www.google.com/intl/es/policies/privacy/

Nota: Les cookies de tipus 'Pròpies' són utilitzades només pel propietari d'aquesta web i les cookies 'De tercers' són utilitzades, pel prestador del servei que està detallat en el quadre anterior.

Com puc desactivar o eliminar aquestes cookies?

Pot vostè permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el seu equip mitjançant la configuració de les opcions del navegador instal·lat en el seu ordinador:

Firefox

http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we

Chrome

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647

Explorer

http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9

Safari

http://support.apple.com/kb/ph5042

Opera

http://help.opera.com/windows/11.50/es-es/cookies.html

Altres navegadors

Consulti la documentació del navegador que tingui instal·lat.

Complement d'inhabilitació per a navegadors de Google Analytics

Si desitja rebutjar les cookies analítiques de Google Analytics en tots els navegadors, de manera que no s'enviï informació seva a Google Analytics, pot descarregar un complement que realitza aquesta funció des d'aquest enllaç: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.